Sociala Medier & Marknadsföring [föreläsning video]

Marknadsföringens dag – arrangerad av MIG – på temat sociala medier lockade drygt 400 marknadsförare. Stefan Hyttfors från Wenderfalck (skriver om mig själv i 3.e person så Google hittar rätt 😉 startade dagen med två fullmatade pass. Den första timmen syftar till att få åhöraren att lyfta blicken och reflektera. Efter pausen visas exempel på företag som är på god väg.

– Internet är en strategisk fråga och företagens beslutsfattare kan den inte.
– Vi befinner oss i början av en enorm förändring, det är helt fel att fokusera på bevis i form av ekonomiska resultat. (ROI = Risk of Ignorance)
– Vi är på väg från massmediesamhället in i ett interaktionssamhälle. Mediebranschen var därmed först ut och deras kris vittnar om allvaret.
– Vi hittar, konsumerar och delar information på ett nytt sätt. Produktionsprocessen är social.
– Interaktion betyder samspel. Kommunikationen hamnar på individnivå. Enorma utmaningar, men också en ny möjlighet att leverera service.

Du får gärna sprida dessa filmer, och höra av dig med kommentarer

Kommentarer från Twitter Search om Stefan Hyttfors föreläsning om Sociala Medier och Marknadsföring:

Presentationen från Slideshare: