Därför misslyckas ni i Sociala Medier

Allt fler företag och organisationer intresserar sig för sociala medier men många av de som nu testar blir besvikna och dömer ut investeringen. Här är förklaringen till varför:

1.    Själva begreppet är missförstått
Sociala medier är ingen ny mediekanal utan snarare en maktförskjutning. Förr var tillverkningsprocessen (enbart) professionell; ägaren till tryckpressen bestämde vilken information som skulle spridas och det var svårt eller omöjligt för andra att nå ut. Nu hittar, konsumerar och distribuerar vi information tillsammans. Produktionsprocessen har blivit social.

2.    Man utvärderar volym istället för relation
Missförståndet i punkt 1 medför att många utvärderar sociala medier på samma sätt som andra annonskanaler. Publikens storlek definierar framgång. Christian Rudolf beskriver det självklara:

”20 rätt besökare är bättre än 20 000 besökare. Det är också så jag definierar framgång. Att din blogg läses av cirka 100 rätt personer varje gång du skriver. Det låter kanske inte så mycket men att ha enskilda säljsamtal med 100 personer tar oftast flera månader.”

3.    Interaktion ses som ett isolerat område
1 och 2 tillsammans får många att söka svar på fel fråga; ”Vi måste ha en strategi för sociala medier”. Modellen nedan beskriver hur utmaningen egentligen ser ut. Du har dina övergripande affärsmål och för att nå dem har du förhoppningsvis en tydlig strategi som bl.a. beskriver hur du ska differentiera dig med kommunikation.

Förr var kommunikation synonymt med promotion (ofta organiserat under rubriken ”marknad & sälj”) men nu måste även interaktion ges plats. Det reaktiva perspektivet är relativt enkelt – hur agerar vi när andra tycker någonting om oss. Men det proaktiva perspektivet är riktigt svårt, och det är därmed här du kan göra stor skillnad! Hur ska du få individer att vilja interagera med dig, trots att du är ett företag? Det är utmaningen för alla som är intresserade av marknadsföring i sociala medier.

4.    Internet ska vara gratis
Ensamma småföretagare som skapat succé på Youtube, virala kampanjer som sprider sig över hela världen och tusentals kunder som gör tummen upp på Facebook – inspirerande exempel som har fått många marknadsförare att sätta likhetstecken mellan sociala medier och gratis.

En annons hos den professionella medieproducenten (de som alltid säger att ”det inte går att tjäna pengar på nätet”) kostar pengar, det vet man, men amatörernas gillande ska komma utan insats.

Istället för att argumentera ber jag dig fundera på budget nästa gång du ser en framgångsrik kampanj i sociala medier. De som lyckas har inte kryddat med lite internet, de har flyttat rejält med resurser.


Ta fasta på:

Ett budskap som passar alla har aldrig funnits och sociala medier ger individen makt som gör det allt tydligare.
Blanda inte ihop räckvidd med relationer, och ta fasta på hur svårt det är att få individens gillande. Du är trots allt ett företag 😉 Att bygga relationer i sociala medier kostar inte bara pengar utan även tid och engagemang.
Lycka till!