Wenderfalck håller i kurs på Berghs

Under våren har Wenderfalck hållit i kursen ”Pitch x2” på Berghs School of Communication, som en del av utbildningen Strategisk Kommunikation och PR. Tor Löwkrantz, ansvarig för programmet och tidigare Wenderfalck-medarbetare, svarar på några frågor om kursen.

Tor

Kursen ”Pitch x2” är ny för våren – hur gick tankarna när ni beslutade att införa kursen?

– Både på byrå- och kundsidan pratar man ofta om ”pitch” och om att göra en bra sådan. Men ibland syftar man på införsäljningen av idéer eller ett projekt, och ibland införsäljningen av en nyhet mot en journalist; därav kursnamnet ”Pitch x2”. För någon som är ny i kommunikationsbranschen är det inte alltid helt solklart vad som skiljer de två åt och vad man behöver tänka på, vilket naturligtvis är jätteviktigt för studenterna att ha koll på när de ska ut i arbetslivet. Därför bestämde vi att införa en egen kurs för just pitchbegreppet. Valet av Wenderfalck som kursansvariga berodde självklart delvis på att jag känner byrån väl inifrån, men också på att jag vet att kompetensnivån håller för en kommunikationsskola i världsklass, som Berghs är.

Vilken är den viktigaste lärdomen studenterna tagit med sig från kursen, tror du?

– Viktigast är nog förståelsen för att det är många fler saker än idén som spelar roll i en införsäljningssituation: förväntningar från kunden/journalisten, olika omvärldskontexter, personkemi, etcetera. En idés köpbarhet är ju en avgörande faktor för vad som faktiskt är ”rätt idé” att pitcha in. Det är också flera studenter som sagt att de uppskattat att få konkreta tips och råd kring hur det praktiska pitchhantverket går till; även om det är något de får öva på en hel del under sitt år på Berghs, är det såklart bra med tydliga instruktioner från rutinerade PR-konsulter.

Avslutningsvis: Dina studenter beger sig snart ut i arbetslivet på riktigt. Varför ska man som arbetsgivare rekrytera en SKPR-elev från Berghs?

– Oavsett hur mycket erfarenhet de olika studenterna haft före sin utbildning är de alla idag anställningsbara och redo för en roll som yrkeskommunikatör. De har alla erfarenhet av skarpa kundprojekt från sin slutuppgift, och en premiss för att genomföra ett år på Berghs är att man är beredd att hugga i och jobba hårt – och det kan de. Dessutom är de nu riktigt vassa på att pitcha…