Energifonden

Hur får E.ON flera miljoner människor engagerade i energifrågan på sin fritid, på riktigt, år efter år? Man väljer den sport som engagerar nästan hela svenska folket – fotboll. Som partner väljer man att sticka ut hakan och säga att man kan göra verklig skillnad, varje dag och i framtiden. Målet är att alla, från elit till korpklubb, skall bli engagerade och förstå vad de kan göra för att energieffektivisera. Vi vill påstå att E.ONs samarbete med SvFF och klubbarna har gjort skillnad, på riktigt.

Snabba siffror

Under 2013 fick 90 klubbprojekt har tillsammans fått totalt 1,77 Mkr (totalt 306 sedan år 2011). Projekten har total investerat 20,2 Mkr i energieffektiviserande åtgärder på klubbarna (totalt 46,8 Mkr sedan år 2011). Sedan starten år 2011 har 156 artiklar publicerat, alla nämner Energifonden, E.ON och SvFF med positiva budskap, total räckvidd 8,3 miljoner. Vid Fotbollsgalan utsågs för första gången Sverige energismartaste fotbollsförening, något som uppmärksammades i de nominerades lokalmedier, samt branschmedia.

Utmaning

E.ON har under flera år arbetat med Svenska Fotbollförbundet (SvFF) för att stärka sin roll som energipartner till svensk fotboll på alla nivåer och för att bidra till ett hållbart samhälle där all energi gör nytta. Syftet är att tillsammans med SvFF få fler engagerade i energifrågan och samtidigt göra den lite enklare. Samarbetets övergripande mål och aktiviteter är långsiktiga och bidrar till att utveckla relationerna till flera målgrupper.

Insikt

E.ON och SvFF har sedan 2011 arbetat med att sätta fokus på energifrågan från elit till korpnivå. Effektivare energiförbrukning hos föreningarna stärker ekonomin, minskar miljöpåverkan och möjliggör för klubbarna att arbeta mer aktivt med sin kärnverksamhet – träna och spela fotboll.

Därför var det naturligt att efter tre års hårt arbete med att lyfta energifrågan inom fotbollsrörelsen låta fotbollen bli en fundamental del av E.ONs kommunikation i alla kanaler i hela Sverige.

Lösning

Huvudfokus var att lyfta det stora värdet av att E.ON och SvFf tillsammans bidrar till att fotbollen blir mer hållbar då sporten har stor inverkan på samhället. Energieffektivisering är något som gör nytta över lång tid – en investerad energieffektiviseringskrona idag sparar många kronor under många år framöver. Parallellt har omställningen till att bli en mer hållbar idrott skett genom klubbprojekt där anläggningar energieffektiviseras med medel från Energifonden. Vilket är ytterst viktigt då omkring 1/3 av en klubbs driftskostnader kommer från elförbrukning. Via flera filmer och tidningsreportage om Energifondens klubbar har inspirationen nått ut till medlemmarna genom beskrivning av tillvägagångssätt och vinster.

Kommunikationen var integrerad, både internt och externt, mellan båda parter vilket har bidragit med stor trovärdighet inom respektive specialistområde. Utifrån Energifondens fyra utdelningar tipsades lokala medier om klubbar i deras region som fått medel till energiprojekt. Pressmaterialet har varit gemensamt och genomslaget stort. I samband med utdelningarna informeras fotbollens distrikt samt E.ONs regionala chefer om projekten i respektive region. Parternas sajter har uppdaterats löpande med utvecklingen av Energifonden samt många bra tips på vad andra klubbar som energieffektiviserat gjort. Den månadslånga och landsomfattande kampanjen i tv, print och digitala medier bidrog till en större förståelse för energifrågan och ökade markant ansökningsantalet till Energifonden. En tävling arrangerades även i sociala medier. Kampanjen var en självklar del i helheten där E.ON under hela året har haft energieffektivisering som riktmärke.

Resultat

Vid slutet av året belönades alla Energifondens 306 klubbprojekt med ett diplom. Diplomet är ett bevis på att man har energieffektiviserat sin klubb och fått medel ur Energifonden. Insikter om Energifondens spridning, resultat och projektinnehåll samlades även i ett bokslut, som ger bäring i återkopplingen till media och föreningar.

Mediekampanjen kring Energifonden har gjort att över 50% av fotbollsintresserade har uppmärksammat Energifonden, vilket givit en mer positiv attityd till E.ON. De anser nu också att E.ON är ett företag som tar miljöansvar och agerar mer respekt- och ansvarsfullt samt är mer varmhjärtat och omtänksamt. 8 631 473 besökare har mött kampanjen på nätet.

Under 2013 fick 90 klubbprojekt har tillsammans fått totalt 1,77 Mkr (totalt 306 klubbprojekt sedan år 2011). Projekten har total investerat 20,2 Mkr i energieffektiviserande åtgärder på klubbarna (totalt 46,8 Mkr sedan år 2011). Sedan start år 2011 har 156 artiklar som alla nämner Energifonden, E.ON och SvFF publicerats med positiva budskap, total räckvidd 8,3 miljoner. Vid Fotbollsgalan utsågs för första gången Sverige energismartaste fotbollsförening, något som uppmärksammades i de nominerades lokalmedier, samt branschmedia.