5 tips när du ska samarbeta med influencers eller andra profiler

Långt innan ordet influencer och sociala medier kom, har personer aktivt influerat andra för att skapa uppmärksamhet för varumärken. Vi lyssnar som bekant mer på vänner och personer vi litar på och ser upp till än på köpt reklam. Styrkan med inflytelserika personer på sociala medier är att de är kapabla att på ett autentisk sätt förmedla varumärkets berättelser och resonemang. 

Men vad händer med ditt varumärke när det personliga varumärket hos din ambassadör förstörs? Och framförallt, hur ska du förebygga att skadorna sker? 

Vid det här laget har influencer marketing varit ett använt tillvägagångssätt inom kommunikation i många år och vi har kommit långt i hur vi kommunicerar med hjälp av inflytelserika personer, både på och utanför sociala medier. 

Nu är det mer aktuellt än någonsin att vara aktiv på sociala medier och att ta hjälp av profiler. Användningen av sociala medier globalt har ökat med 45 procent sedan corona, enligt Globalwebindex. (Och ännu högre i Gen Z och bland millennials). Samtidigt ökade tittandet på Youtube med över 54 procent enligt samma källa. Det bekräftar vart din målgrupp befinner sig och därför är det såklart också viktigt att vara närvarande där. Att använda profiler för att kommunicera på dessa plattformar har alltid varit relevant eftersom det är i den nära kommunikationen som påverkan är störst. Exakt just nu söker din målgrupp efter information om ditt varumärke på sociala medier och påverkas av innehållet på plattformarna. Därför måste du vara där och möta dem och du kommer behöva ta hjälp av inflytelserika personer. 

Men det finns do’s and dont’s när man ska ge sig i kast med att samarbeta med profiler. Här listar vi de fem viktigaste, tips som vi alla borde känna till men som tyvärr sällan följs. 

1 – Slarva inte med kontraktet
Ett detaljerat kontrakt är grunden för ett lyckat samarbete. Här sätts förväntningarna och strukturen för hur ert samarbete ska löpa och gör att alla parter känner sig trygga att ingå i det. Kontraktet bör göra det möjligt för företaget att omedelbart avsluta samarbetet om profilen uppträder oetiskt, samt information gällande exklusiviteten etc så det inte dyker upp konkurrerande samarbeten. Jobbar du via en agentur håller de mest troligt ordning på det sistnämnda också. Många glömmer kontrakt i mindre samarbeten vilket gör det skört och ökar risken för att profilen inte känner samma ansvar i det samarbete ni ingått. En mindre profil är minst lika viktig. Prioritera därför inte bort avtalet även om det bara gäller ett inlägg, och ta hjälp om du behöver! Det är viktigt att ha i åtanke att det finns många inflytelserika personer som är extremt duktiga på strukturen och kommunikation. Men det finns också de som inte har samma mentalitet eller tillvägagångssätt. Därför är det viktigt att sätta arbetsgången redan i kontraktet och att ha personer från varumärkets perspektiv som är dedikerade processen. Låt också profilerna känna ett ansvar och var tydliga med hur processen kommer se ut och vad ni som varumärke förväntar er. Uppfyller inte profilen era krav ska ni ha rätt att avsluta samarbetet med omedelbar verkan och på så sätt skydda varumärket.

2 – Släpp inte kontrollen – hjälp profilen med kommunikationen
I år har vi matats med budskap om att låta kreatörerna/profilerna kreera själva, att inte varumärken ska blanda sig i kommunikationen mellan profil och följare etc. Nu har vi kommit så pass långt att vi ser att det inte alltid är rätt väg att gå. Det som krävs är en balans mellan att å ena sidan låta profilen kommunicera med sina följare och att å andra sidan ta ansvar för att hjälpa till med hur profilen ska kommunicera produkten, tjänsten eller varumärket. De flesta profiler är inte utbildade inom kommunikation eller marknadsföring (det finns såklart undantag!). Så även om de är extremt duktiga på att nå ut till den målgrupp som ni vill prata med så är de inte alltid lika bra på att förmedla produkter på ett autentisk sätt. Hjälp till med det! Våga jobba i team med profilen. Det är teamet som kommer att skapa de bästa förutsättningarna, ett team av profil och dedikerade personer som kommer från varumärkets perspektiv oavsett om det är en dedikerad person hos företaget eller byråerna omkring. Bra exempel på detta är när det finns en satt idé som ex en youtubeserie etc där profilerna medverkar och sen tar ut materialet på egna plattformar. Då är profilerna scoutade utifrån att de har en målgrupp som är intresserade av materialet och konceptet som tagits fram och de får samtidigt hjälp med materialet som ska aktiveras på deras plattformar. 

3 – Ge tillbaka till målgruppen och visa empati snarare än att bara lyfta en produkt
I tider som dessa är det inte alltid läge att publicera samarbeten i syfte att driva en produkt. Det kan lätt uppfattas som arrogant och empatilöst att trycka på säljande budskap i en kris. Att försöka kapitalisera på en kris är inte charmigt. Nu är det viktigt att visa att företaget förstår människor, samhället och målgruppens behov. Det handlar inte om att företaget ska stå bakom varje sak som uppdagas på sociala medier, men tänk till kring vilka tre ämnen som är viktigast för ditt varumärke att stå bakom och var aktiv inom dem. Fråga dig själv hur varumärket kan ge värde till målgruppen. Ta också alltid avstamp i hur stämningen i samhället och på sociala medier är just nu. Tillhör din målgrupp dessutom Gen Z eller Millennials är en av de viktigaste anledningarna till köp att företag står för värderingar som matchar mottagaren. 

Missa inte denna tid för att stärka varumärket och skapa en relation till din målgrupp. Det finns en längtan efter gemenskap på sociala medier nu och många företag som vågar gå ut med sina värderingar och ta ställning vinner mycket på det både kort- och långsiktigt. Använd rätt profiler för att föra din talan och bygg en kommunikation av engagemang. Här är team-mentaliteten mellan varumärket och profilen superviktig igen. 

Enligt Globalwebindex uppgav 80 procent att de går till Youtube för att bli underhållna, det är någonting som du bör ha i åtanke när du ska vara aktiv på den plattformen i dessa tider. Underhållning som träffar rätt skapar du lättast genom en av Youtubes egna tre kategorier “lärande”, “inspirerande” eller “underhållande” . 

4 – Briefa profilen noga
När du jobbar med influencers eller andra influerade personer gör du det för att de ska föra din talan. De ska kommunicera ditt företags värderingar och agenda till din målgrupp. Många företag är duktiga på att briefa profilen om den aktuella kampanj som ska kommuniceras. Briefa inte bara på kampanjen, det viktigaste är att briefa om varumärket. Vilka värderingar står varumärket för som är viktigt att ha med sig? Vilken kommunikationsplattform används? Hur ser den övriga kommunikationen ut under kampanjperioden? Etc.  Att relationen mellan en profil och ett varumärke är viktig har vi pratat länge om, ändå glöms den viktigaste delen i en brief-process oftast bort där företag ofta istället mailar över en brief på kampanjen som ska göras. Du kommer få mycket mer effekt när du involverar profilen mer och får en att känna ett ansvar för att föra företagets talan. Ibland är det så att brief-processen går via en agentur. Försök att ändå få vara med när profilen briefas eftersom det är den person som kommer att bygga innehållet sen. 

5 –  Gör inte ditt varumärke beroende av kända profiler och ha krisberedskap
Att använda influencers eller andra kända profiler som ”ambassadörer” har stor effekt, men det gäller att använda dem för rätt saker. Se först av allt till att ditt varumärke står stadigt på egna ben. Sedan kan du addera samarbeten med profiler för att ge effektfull synlighet hos rätt målgrupper för din produkt, tjänst eller varumärke. Att bygga ett varumärke tar tid och många letar genvägar, som att hänga upp nästan all kommunikation på en eller några kända profiler. Men vad händer när den person som varit ansiktet utåt för ditt varumärke kör rattfull, skattefifflar eller köper prostituerade? Med ett starkt varumärke i grunden minskar du risken att dras med i fallet. Se såklart även till att ha en tydlig krisberedskap på plats så att alla i organisationen vet vad de ska göra om det som inte får hända händer.