Change i medielandskapet

Barack Obamas seger i det amerikanska presidentvalet beror till stor del på att han lyckades nå minoritetsgrupper och de unga väljarna. 2 av 3 unga amerikaner stödjer Obama och det faktum att de dessutom röstade är ett tydligt kvitto på hur framgångsrikt hans kampanj drivits. Vid en föreläsning den 16/10 använde jag på nytt Obamakampanjen […]

Read more »

Kundcase – Lipton

Utmaning För Liptons räkning fick Wenderfalck i uppdrag att lyfta ”Te som trend”. Genom att skapa en tetrend skulle försäljningen av te öka och därmed också Liptons försäljning. Lösning Kampanjen byggdes upp kring en undersökning bland svenska medborgare där deras tevanor kartlades. Till projektet knöts också en barista och en professor som forskat på teets […]

Read more »

Kundcase – Nokia N95

Utmaning Wenderfalck fick ansvaret för att ta fram en långsiktig PR-kampanj för Nokias multimediamobil Nokia N95. Planen skulle innefatta såväl lansering som löpande PR-arbete för att produkten skulle ”leva” under en lång tid. Lösning Kampanjen bestod av en lång rad aktiviteter under ett års tid. Förutom själva lanseringen bestod arbetet av ett stort antal aktiviteter […]

Read more »

Kundcase – Nokia Update

Utmaning Som global marknadsledare på mobilområdet har Nokia både ett behov av och en möjlighet att påverka den mediala agendan i en riktning som gynnar den egna affären. Nokia vill sätta nya mobila tekniker på den mediala agendan och skapa ett intresse bland konsumenter för nya funktioner och mobila tekniker för att lägga grunden för […]

Read more »

Kundcase – Järvastaden Mulle Meck

[lang_en]English infotext[/lang_en]
[lang_se]

Mera om Järvastaden

För mer information rörande vårt samarbete med Järvastaden kontakta:
Petra Samuelsson
0733-67 66 89
petra@wenderfalck.com[/lang_se]

Read more »

Kundcase – Crocs

[lang_en]English infotext[/lang_en]
[lang_se]

Mera om Crocs

För mer information rörande vårt samarbete med Crocs kontakta:
Petra Samuelsson
0733-67 66 89
petra@wenderfalck.com[/lang_se]

Read more »

Kundcase – Exotic Snacks Organic

[lang_en]English infotext[/lang_en]
[lang_se]

Mera om Exotic Snacks

För mer information rörande vårt samarbete med Nilssons Gott kontakta:
Linn Petrén
070-751 12 48
linn@wenderfalck.com[/lang_se]

Read more »

Debatt i Resumé

Under rubriken “Reklam är effektivare är pr” bjuder Resumé på slutsatser ur Sara Rosengrens avhandling om hur reklambrus påverkar marknadskommunikation. Enligt artikeln bevisar forskningen att annonser är effektivare än publicitet. Eftersom utspel från forskare riskerar att bli till sanningar vill jag utmana resonemanget. 1. Definitionen av reklam och pr är fel. Reklam är inte synonymt […]

Read more »

Kundcase – BoxerKundcase – Boxer

[lang_en]English infotext[/lang_en]
[lang_se]

Mera om Boxer

För mer information rörande vårt samarbete med Boxer kontakta:
Daniel Uvell
0733-67 66 83
daniel@wenderfalck.com[/lang_se]

Read more »

Tech PR

Wenderfalck Tech Framgångsrikt PR-arbete för tekniska produkter och tjänster handlar till stor del om att kunna förklara och berätta vad tekniken gör, inte vad den är.

Read more »

Lifestyle PR

Wenderfalck Lifestyle Lifestyle står för hur vi lever och vilka val vi gör i vår vardag. Vad vi stoppar i oss, vilken mobil vi pratar i, vart vi reser och vad vi shoppar

Read more »

Kundcase – Malaco Din Påse

[lang_en]English infotext[/lang_en]
[lang_se]

Mera om Leaf

För mer information rörande vårt samarbete med Leaf kontakta:
Linn Petrén
070-751 12 48
linn@wenderfalck.com[/lang_se]

Read more »

Wenderfalck lanserar Lifestyle – nytt affärsområde

Intresset för hur vi lever våra liv fortsätter att öka. I princip alla vardagssituationer bjuder på valmöjligheter samtidigt som allt fler strävar efter att göra aktiva och personliga val för att skapa en egen stil. Vad och var äter du? Vad har du på dig och var har du köpt det? Hur använder du din […]

Read more »

Hur påverkas ditt varumärke av sociala medier?

Social media har blivit ett samlingsbegrepp för hur olika teknologier, sociala behov och multimedialt material integreras på nätet. Begreppet brukas även användas i samband med användargenererat material och beskriver då vårt sätt att dela med oss av erfarenheter, åsikter och media (text, bild, musik, film etc). Populära verktyg som Wikipedia, Twitter, Facebook m.fl. är exempel […]

Read more »

Framtidsstipendiet 2008 till Wenderfalck

Veckans Affärer och IHM Business School belönar Wenderfalck med Framtidsstipendiet 2008 för analysen, framtidsscenariot och beskrivningen av vårt utvecklade erbjudande. Ur juryns motivering: ”Årets vinnare av Framtidsstipendiet har visat på en framtidsbild som redan är på väg att hända. Konsumenternas förändrade medievanor har utgjort grunden i satsningen på att gå från en renodlad pr-byrå till […]

Read more »
1 6 7 8