SoMe-specialist

Wenderfalck är en av Sveriges ledande kommunikationsbyråer. Sedan starten har vi arbetat med kreativ marknadskommunikation på mottagarens villkor, med målsättningen att kombinera kreativitet i världsklass med effektiv distribution och högsta kvalitet i genomförande för att skapa affärsnytta för våra kunder. Alltid utifrån ett förtjänat perspektiv.

Vi intensifierar nu vår satsning på digital marknadsföring i syfte att skapa en ännu starkare digital förankring i allt vi gör. Därför söker vi nu en specialist inom sociala medier. Rollen innebär både affärsutveckling och strategiskt arbete med att utveckla erbjudandet tillsammans med kollegor, men också att arbeta nära kund- och projektteam för att optimera våra kampanjer och kundernas närvaro i digitala gränssnitt.

Rollbeskrivning
Som SoMe-specialist har du ett helhetsperspektiv på våra kunders närvaro i digitala kanaler, från övergripande strategi och rådgivning till utformning och uppföljning av digitala kampanjer.

Tillsammans med trevliga kollegor kommer du att arbeta med allt från analys och strategi till planering, implementering, optimering och mätning av både kampanjer och löpande arbete.

Din profil och kvalifikationer

 • 2-6 års erfarenhet av att arbeta med strategi och innehållsplanering kopplat till digitala kanaler
 • Ett genuint intresse för digital marknadsföring och en lyhördhet kring SoMe-trender och nya möjligheter i de olika gränssnitten. Samt ha möjlighet att omsätta kunskapen till relevant nytta för byråns kunder.
 • Förstår hur budskap och innehåll bör anpassas och optimeras utifrån kanal, format, målgrupp och uppsatta KPI:er.
 • Förmåga att tillsammans med kreatörer översätta insikter och data till kreativa och kanalanpassade innehållsformat, samt utifrån dessa bygga contentplaner.
 • Är bekväm med att ta en rådgivande SoMe-roll såväl internt som mot befintliga och potentiella kunder
 • Mycket god kunskap om målgrupper och beteenden kopplat till de sociala kanalerna, och vilka möjligheter samt utmaningar olika digitala plattformar innebär.
 • Är en van användare av de vanligaste analysverktygen för både insiktsarbete samt löpande uppföljning och analys.
 • Kunskap om köp och annonsering via Facebook Business Manager. Erfarenhet av andra digitala medieköp såsom native, YouTube etc. är meriterande men inget krav.
 • Erfarenhet från mediebyrå är meriterande.


Vad vi erbjuder

 • En utmanande och spännande roll med mycket ansvar.
 • Möjlighet att vara med och påverka såväl den dagliga verksamheten som den långsiktiga utvecklingen för byrån.
 • Möjlighet att vara delaktig i hela processen, från analys och strategi till genomförande och utvärdering.
 • Konkurrenskraftig lön och tjänstepension.
 • En stimulerande miljö med kollegor som, precis som du, vill bli bäst på det de gör.
 • En stark kundportfölj med flera av landets största och mest omtyckta varumärken.

Vi är övertygade om att en bredd av bakgrunder, erfarenheter och kompetenser gör oss till en bättre byrå och uppmuntrar därför sökande med olika bakgrund och livserfarenhet. Låter det intressant? Skicka CV och din ansökan till work@wenderfalck.com, ange “SoMe-specialist” i ämnesraden. Intervjuer sker löpande.